Home / ข่าวเด่น / สรุุปแบบเข้าใ จง่าย เราเที่ยวด้วยกัน เปิดให้ลงทะเบียน 3 สิทธิ์

สรุุปแบบเข้าใ จง่าย เราเที่ยวด้วยกัน เปิดให้ลงทะเบียน 3 สิทธิ์

สรุปมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เปิดให้ลงทะเบียนชิง 3 สิทธิ์ ฉบับเข้าใ จง่าย
จากกรณี ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระท บจากโ ควิ ด มีระยะเวลาทำโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ต.ค. 63 ซึ่งโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นการเปลี่ยนชื่อใหม่จากการรวมโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” และ “เที่ยวปันสุข” ให้อยู่ในโครงการเดียว โดยมี 3 รายการย่อ ย คือ

รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน (ไ ม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน) และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ โดยผู้จองที่พักมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสาร ในลักษณะการจ่ายเงินคืนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 40% แต่ไ ม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง และจองที่พัก 1 ห้องจะได้รับสิทธิ์บัตรโดยส ารไ ม่เกิน 2 ใบ ส่วนรถเช่าและรถโดยส ารไ ม่ประจำทางยกเลิกการสนับสนุนเนื่องจากตรวจสอบการเดินทางข้ามจังหวัดไ ม่ได้

ทั้งนี้ สรุปมาตรการเราเที่ยวด้วยกันใครได้ประโยชน์อะไร ต้องทำอย่างไรบ้าง ดังนี้ มาตรการกระตุ้ นการท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม – ตุลาคม 2563 โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถรับ 3 สิทธิ์ คือ

สิทธิ์ที่ 1 ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไ ม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน (สูงสุด 5 ห้องหรือคืน)
ค่าโรงแรมที่พัก ในฝั่งผู้ประกอบการ รัฐสนับสนุนลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าที่พัก แต่ไ ม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน ด้านนักท่องเที่ยว ได้รับ E-Voucher คืนละ 600 บาท ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 40 ยกตัวอย่าง ค่าที่พัก 1 คืน 2,000 บาท = จ่ายเอง 1,200 บาท โดยรัฐบาลจ่ายให้ 800 บาท

สิทธิ์ที่ 2 รับคูปอง มูลค่า 600 บาทต่อวัน
ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตั ดจากคูปอง (เมื่อ Check-in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน หลัง 17.00 น.)

นักท่องเที่ยว จะได้รับ E-Voucher คืนละ 600 บาท ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 40 ยกตัวอย่าง ค่าอาหาร 1 มื้อ 1,500 บาท = จ่ายเอง 900 บาท โดยรัฐบาลจ่ายให้ 600 บาท

สิทธิ์ที่ 3 เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไ ม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง (จำกั ดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักจริง แต่รวมไ ม่เกิน 10 ที่นั่ง)
สายการบิน รัฐบาลสนับสนุนค่าบัตรโดยสา รเครื่องบินบางส่วนในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem) ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไ ม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง เข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้จอง ซึ่งเงินที่เข้าแอปฯ เป๋าตัง จะถูกโอนตามภายหลังการเช็กเอาต์ เ อาไปใช้จ่ายหรือถอนเงินสดได้โดยไ ม่มีการกำหนดระยะเวลา

ยกตัวอย่าง ค่าตั๋วเครื่องบิน 2,200 บาท = จ่ายเอง 1,320 บาท โดยรัฐบาลจ่ายให้ 880 บาท
อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สนใ จเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” สามารถลงทะเบียนผ่านเราเที่ยวด้วยกันได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 15 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป แบบไ ม่จำกั ดจำนวน คือเข้ามากี่ล้านคนก็ได้ โดยลงทะเบียนผ่านเราเที่ยวด้วยกัน ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ทุกวัน
จากนั้นจะต้องรอ SMS ยืนยันการลงทะเบียนภา ยใ น 3 วัน เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วต้องรีบเข้าไปจองโรงแรม หรือโฮมสเตย์ เพราะสิทธิ์ดังกล่าวมีจำกัดแค่ 5 ล้านคืนเท่านั้น ดังนั้นใครได้รับสิทธิ์แล้ว จะต้องรีบไปจองทันที เช่นเดียวกับสิทธิ์การได้รับเงินคืนจากตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไ ม่ เกิน 1,000 บาท ที่จำกั ดไว้แค่ 2 ล้านใบ

“ใครใช้ก่อนมีสิทธิ์ก่อน และขอย้ำกว่า การได้สิทธิ์ตั๋วเครื่องบินต้องผูกกับการจองห้องพักผ่านระบบเท่านั้น ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 2 ใบต่อ 1 ห้องพัก ผู้รับสิทธิ์จะต้องจ่ายเงินไปก่อน เมื่อบินแล้วต้องมาแจ้งขอคืนเงิน โดยจะมีการโอนเงินคืนให้ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน การร่วมรับสิทธิ์ส่วนนี้ต้องรีบเข้ามาลงทะเบียนเพราะจำกั ดแค่ 2 ล้านใบ ซึ่งธนาคารกรุงไทยซึ่งดูแลระบบคาดว่าจะเริ่มมีการเข้าพักครั้งแรกจากโครงการนี้วันที่ 21 ก.ค.”

ทีมา:www.kiddpan.com

Facebook Comments

Check Also

เสี่ยโป้ หอบเงินสด 3 ล้านเดินแจกชาวบ้านช่วยน้ำท่วมจ.เลย

สำหรับนายอภิรัก …