Home / ข่าวเด่น / “พระสีวลี”บูชาให้ถูกวิธีช่วยเสริมบารมีด้านโชคลาภเงินไหลมาเทมา

“พระสีวลี”บูชาให้ถูกวิธีช่วยเสริมบารมีด้านโชคลาภเงินไหลมาเทมา

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานั้นอยากเอามานำเสนอ ในวันนี้ค่ะ สำหรับชาว พุทธทุกคน พ ร ะสีวลี ท่านเป็นพ ร ะอ ร หั นต์ที่มีบารมี ทางด้านโชคลาภ ไ ม่ว่าท่านจะไป สู่ที่แห่งใดพระ สิวลีอิทธิคุณ ทางมหาสิทธิโชค มหาลาภ บูชาเพื่อการเงิน ไหลมาเทมา พร้อมรับความร่ำร ว ย
มั่งคั่ง ที่จะเข้ามา อย่างรวดเร็ว เราจึงควร บูชาพ ร ะสีวลี เป็นประจำ และถูกวิธี กราบบูชา พ ระ สิ ว ลี แล้ว ชีวิตจะมีแต่ ความเจริญรุ่งเรือง พ ร ะสิวลีเป็น 1 ใน 80

พ ร ะ อ สีติ ม ห า สาวก หรือศิษย์เอก ของ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้า
พวกเราคุ้นเคยกันดี กับรูปลักษณ์ ของพ ร ะ สิ ว ลีที่เป็นภิกษุ มือขวา ถือไม้เท้า มือซ้าย

แบกกรด สะพาย บาตรบ้าง สะพายย่าม เครื่องอัฐบริ ข า รบ้าง

พ ร ะพุ ท ธ เ จ้าทรงยกย่อง พ ร ะ สิ ว ลีเป็นเอ ต ทั ค ค ะ ในทางมีลาภมาก เพราะท่าน มีบุญบารมีสูง

คาถานี้ แต่งโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุ ส า นไ ต ร ลักษณ์ จังหวัดลำปาง

การจะขอลาภ จากพ ร ะ สิว ลี แบบได้ผลเร็วนั้น เคล็ดสำคัญ ต้องเป็นคน ที่ทำทานมาก

สละซึ่ง ประโยชน์ส่วนตัว ช่วยเหลือผู้อื่น การสวดนั้น ต้องครบ 5 จบ ในการสวด ต่อหนึ่งครั้ง

การบูชา พ ร ะ สี วลี ที่ถูกวิธี เพื่อให้ได้ ซึ่งมาลาภยศ ชื่อเ สี ยง ที่ขจรไปไกล

พร้อมรับ ความร่ำร ว ย มั่งมคั่ง ที่จะเข้ามา อย่างรวดเร็ว

เราจึงควร บูชา พ ร ะ สี ว ลี เป็นประจำ ท่านทรงเป็นพ ร ะ ภิกษุสงฆ์ แห่งโชคลาภ

และความสมบูรณ์ มั่งคั่งที่ไ ม่เคยข าด และความศรัทธานี้

ก็ยังคงปรากฏ อย่างเด่นชัด สืบทอดมา จนปัจจุบันนี้ หากผู้ใดบูชาพ ร ะ สิว ลีอย่างถูกต้อง

ก็จะพบค วา มร่ำร ว ยอย่างรวดเร็ว และมีกิน มีใช้ไ ม่ข าด

เคล็ดลับ วิธีการบูชา พ ร ะ สิวลี
ต้องเริ่มจาก การหมั่นบริจาค ทานในที่ๆ ย า กลำบ าก คือ หัวใ จของการบูชา พร ะ

สิวลีให้เป็นผลดี เพราะในอดีต ทุกๆ ชาติ ที่ผ่านมา

พ ร ะสิ วลีท่านจะทำบุญ ด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรัทธา เ ต็มร้อย

แม้ว่าของที่ทำบุญ จะราคาไ ม่แ พ ง แต่ก็จะเป็น

การถวาย ที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ ในสิ่งที่ผู้รับ ต้องการ ดุจการได้น้ำ

ในทะเลทร าย ดุจการได้อาหาร ในย ามหิว

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการ ที่จะให้พ ร ะสิวลีท่านช่วย ค วรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้

ย ากไ ร้มากๆ ท่านจะได้ อานิสงส์บุญมาก

และต้องอุทิศบุญนั้น ส่งไปให้พ ร ะ สิวลีทุกครั้ง เป็นการเปิดบุญ และเชื่อมบุญ

กับท่าน เพื่อให้ท่าน รู้จักเรา และรับรู้ ความต้องกา ร ของเราได้

การบูชา พ ร ะสีวลี นั้น ให้บูชาด้วย น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้ขาว หรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม

หรือดอกบัว ทุกชนิด อย่างละ 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้

น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอกมะลิ ไว้บนน้ำ แล้วจุดธูป 3 ดอก เทียนบูชา 1 เล่ม

เคล็ ดโบราณนั้น กล่าวไว้ว่า การถวาย ผลไม้สด และน้ำผึ้ง ควรถวายในวัน พฤหัสบดี

ส่วนวันเสาร์ ควรถวาย อาหารจากทะเล หรืออาหาร ที่ปรุงจากต้นบัว

แล้วอธิ ษฐ านจิ ต ขอให้โชคสำเร็จ สมหวัง และเมื่อท่าน ได้โชคได้ลาภ สมดังหวังแล้ว

จะต้องทำบุญเ ลี้ ยง หรือถวายสัง ฆ ท า น เพื่อเป็นการ ต่อโชคลาภ ให้มาไ ม่ข า ดสา ย

คาถาบูชา พ ร ะสิวลี
การสวด พ ร ะค าถ า ขอลาภ พ ร ะสีวลี ต้องอยู่ใน สมาธิที่สงบ แน่วแน่ จิ ตใจ

ไ ม่ส่ายไปมา ไ ม่คิดถึง ในเรื่องอื่น ตามองที่ค าถ าบูชา หรือหลับตา ภาวนานึกถึง ตัวอักขระตามไป ดังนี้

“สีวะลี มะหาเถโร เทวดาตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง วันทามิ

สัพพะทาฯ สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง

มันทามิ สัพพะทาฯ สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ”

ค าถ าบทนี้ ท่านให้ภาวนา ก่อนนอน ห รือหลังตื่นนอนแล้ว ก่อนไปทำงาน นอกบ้าน

เชื่ อว่าจะทำให้ เกิดลาภ ร่ำร วย ในการค้าขาย สะดวกใน เรื่องธุรกิจ ใครที่ คิดไ ม่ดี

จะกลับกลาย เป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติ สิริมงคลชีวิต ตลอดไป

ที่มาkiddidee.com

Facebook Comments

Check Also

พูดไม่ออก สาวไทยหลบหนีการกักตัว โพสต์เย้ย ลั่น กลัวติดcovid ที่ไทยมากกว่า

เรียกได้ว่าเป็น …